اپلیکیشن کارنامه

خرید و فروش مطمئن خودرو

نصب کنید

روغن موتور لیفان

بهترین زمان تعویض روغن موتور لیفان

بهترین زمان تعویض روغن موتور لیفان هر ۵,۰۰۰ کیلومتر است.

خدمات تعویض روغن در محل

لیست بهترین روغن موتورها برای خودروهای لیفان

تیپ روغن موتور مناسب قیمت (تومان)
x60 دنده ای ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
x60 دنده ای لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
X70 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-30) ۹۴۹,۰۰۰
X70 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۷۴۹,۰۰۰
X70 پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۸۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
x50 بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x50 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
x50 پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x50 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
x50 کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
x50 ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
۸۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۸۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۸۲۰ بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۸۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
۸۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
۸۲۰ پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
۶۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۶۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
۶۲۰ پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۶۲۰ بوش مدل لاکچری SM حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۶۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۱,۳۹۹,۰۰۰
۶۲۰ بهران مدل رانا SM حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۴۶۵,۰۰۰
۶۲۰ بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۶۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ توتال مدل ۷۰۰۰ SN حجم ۴ لیتر (۱۰w40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۶۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
۵۲۰ بهران مدل رانا SM حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۴۶۵,۰۰۰
۵۲۰ توتال مدل ۷۰۰۰ SN حجم ۴ لیتر (۱۰w40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۵۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۵۹۹,۰۰۰
۵۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۱,۳۹۹,۰۰۰
۵۲۰ بوش مدل لاکچری SM حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۵۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۵۲۰ پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
آخرین به روز رسانی در
/blog/car-part-oil-lifan/amp/
نظرات (0)
نظر بدهید