روغن موتور لیفان

0 857

بهترین زمان تعویض روغن موتور لیفان

بهترین زمان تعویض روغن موتور لیفان هر ۵,۰۰۰ کیلومتر است.

خدمات تعویض روغن در محل

promotion banner

لیست بهترین روغن موتورها برای خودروهای لیفان

تیپ روغن موتور مناسب قیمت (تومان)
x60 دنده ای بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۶۷۹,۰۰۰
x60 دنده ای پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
X70 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-30) ۸۴۹,۰۰۰
X70 پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۸۹۹,۰۰۰
X70 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۶۷۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۶۷۹,۰۰۰
x50 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
x50 پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x50 بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x50 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۶۷۹,۰۰۰
x50 ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
x50 کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۹۹,۰۰۰
۸۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
۸۲۰ پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
۸۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
۸۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۹۹,۰۰۰
۸۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۶۷۹,۰۰۰
۸۲۰ بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۶۲۰ بهران مدل سوپر رانا پلاس SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۶۹۹,۰۰۰
۶۲۰ پروتک ProTec مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۸۷۰,۰۰۰
۶۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
۶۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۹۹,۰۰۰
۶۲۰ بوش مدل لاکچری SM حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۶۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۲۰ پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
۶۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۶۴۹,۰۰۰
۶۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۶۲۰ توتال مدل ۷۰۰۰ SN حجم ۴ لیتر (۱۰w40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۶۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۶۷۹,۰۰۰
۶۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۵۴۹,۰۰۰
۶۲۰ پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۵۲۰ پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۵۲۰ بوش مدل لاکچری SM حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۵۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۵۴۹,۰۰۰
۵۲۰ بهران مدل سوپر رانا پلاس SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۶۹۹,۰۰۰
۵۲۰ ادینول SP حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۱,۳۵۰,۰۰۰
۵۲۰ توتال مدل ۷۰۰۰ SN حجم ۴ لیتر (۱۰w40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۵۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۶۴۹,۰۰۰
۵۲۰ پروتک ProTec مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۸۷۰,۰۰۰
۵۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۶۹۹,۰۰۰
آخرین به روز رسانی در
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.