روغن موتور لیفان

0 1,407

بهترین زمان تعویض روغن موتور لیفان

بهترین زمان تعویض روغن موتور لیفان هر ۵,۰۰۰ کیلومتر است.

خدمات تعویض روغن در محل

promotion banner

لیست بهترین روغن موتورها برای خودروهای لیفان

تیپ روغن موتور مناسب قیمت (تومان)
x60 دنده ای پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۲,۱۰۰,۰۰۰
x60 دنده ای بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x60 دنده ای لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
x60 دنده ای لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
X70 پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۸۹۹,۰۰۰
X70 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۷۴۹,۰۰۰
X70 کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-30) ۸۶۹,۰۰۰
X70 آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۵W-30) ۲,۴۰۰,۰۰۰
X70 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-30) ۹۴۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۲,۱۰۰,۰۰۰
x60 اتوماتیک لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
x60 اتوماتیک پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x50 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
x50 کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
x50 آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۲,۱۰۰,۰۰۰
x50 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
x50 پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
x50 بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۸۲۰ پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
۸۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
۸۲۰ بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۸۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۸۲۰ آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۲,۱۰۰,۰۰۰
۸۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
۶۲۰ آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۱,۴۹۹,۰۰۰
۶۲۰ توتال مدل ۷۰۰۰ SN حجم ۴ لیتر (۱۰w40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
۶۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۷۴۹,۰۰۰
۶۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۶۴۹,۰۰۰
۶۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۹۴۹,۰۰۰
۶۲۰ آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶۲۰ بوش مدل لاکچری SM حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۶۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۶۴۹,۰۰۰
۶۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۶۲۰ پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۴ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
۶۲۰ پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۶۲۰ پروتک ProTec مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۸۷۰,۰۰۰
۶۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
۶۲۰ بوش مدل لاکچری SN حجم ۴ لیتر (۵w-40) ۶۹۹,۰۰۰
۵۲۰ بوش مدل لاکچری SM حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۵۹۹,۰۰۰
۵۲۰ کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۷۴۹,۰۰۰
۵۲۰ لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۶۴۹,۰۰۰
۵۲۰ پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
۵۲۰ لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۶۴۹,۰۰۰
۵۲۰ آیسین Aisin مدل SN PLUS حجم ۴ لیتر (۱۰W-40) ۱,۴۹۹,۰۰۰
۵۲۰ پروتک ProTec مدل SN حجم ۴ لیتر (۱۰w-40) ۸۷۰,۰۰۰
۵۲۰ توتال مدل ۷۰۰۰ SN حجم ۴ لیتر (۱۰w40) ۱,۲۹۹,۰۰۰
آخرین به روز رسانی در
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.