بسترن
بسترن
بسترن
Besturn
موسسدولت چين
تاسیس۱۹۵۸
کشورچين/ايران
همهٔ مدل‌های بسترن