بی‌ام‌و
بی‌ام‌و
بی‌ام‌و
BMW
موسسفرانتس يوزف پوپ
تاسیس۱۹۱۶
کشورآلمان
همهٔ مدل‌های بی‌ام‌و