هایما
هایما
هایما
Haima
موسسدولت استان هاینان
تاسیس۱۹۹۲
کشورچین
همهٔ مدل‌های هایما