جک
جک
جک
JAC
موسسشرکت جک موتورز
تاسیس۱۹۶۴
کشورچین
همهٔ مدل‌های جک