پراید
پراید
پراید
Pride
موسسژاپن و آمريكا
تاسیس۱۳۷۲
کشورايران
همهٔ مدل‌های پراید