چانگان CS35 مونتاژ
Changan CS35-ir
قیمت روز صفر در بازار

CS35 مونتاژ، سال ۱۳۹۸

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانCS35 مونتاژ - ساخت ۱۳۹۸
۱۱/۱۳
۱۱/۲۰
۱۱/۲۷
۱۲/۰۴
۱۲/۱۱
۱۲/۱۸
۱۲/۲۵
۰۱/۰۳
۰۱/۱۰
۰۱/۱۷
۰۱/۲۴
۰۱/۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۰%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

قیمت مقرون به صرفه


مصرف کم


خدمات نسبتا مناسب


امکانات خوب به نسبت رقبا


نقاط ضعف

سیستم صوتی ضعیف


فضای بار کم


افت قیمت بالا