ام‌جی 3
MG 3
نقد کارشناسی

۴۵%

فنی

۴۵%

کیفیت ساخت

۴۵%

کابین و امکانات