چانگان CS35 مونتاژ
Changan CS35-ir
قیمت روز صفر در بازار

CS35 مونتاژ، سال ۱۳۹۸

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانCS35 مونتاژ - ساخت ۱۳۹۸
۰۹/۰۶
۰۹/۰۷
۰۹/۰۸
۰۹/۰۹
۰۹/۱۰
۰۹/۱۱
۰۹/۱۲
امروز
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۰%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

قیمت مقرون به صرفه


مصرف کم


خدمات نسبتا مناسب


امکانات خوب به نسبت رقبا


نقاط ضعف

سیستم صوتی ضعیف


فضای بار کم


افت قیمت بالا