چانگان CS35 مونتاژ
Changan CS35-ir
قیمت روز صفر در بازار

CS35 مونتاژ، سال ۱۳۹۸

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانCS35 مونتاژ - ساخت ۱۳۹۸
۱۱/۰۶
۱۱/۰۷
۱۱/۰۸
۱۱/۰۹
۱۱/۱۰
۱۱/۱۱
۱۱/۱۲
امروز
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۰%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

قیمت مقرون به صرفه


مصرف کم


خدمات نسبتا مناسب


امکانات خوب به نسبت رقبا


نقاط ضعف

سیستم صوتی ضعیف


فضای بار کم


افت قیمت بالا