چانگان CS35 (مونتاژ)
Changan CS35-ir
قیمت روز صفر در بازار

CS35 (مونتاژ)، سال ۱۳۹۸

۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانCS35 (مونتاژ) - ساخت ۱۳۹۸
۰۱/۱۹
۰۱/۲۰
۰۱/۲۱
۰۱/۲۲
۰۱/۲۳
۰۱/۲۴
۰۱/۲۵
امروز
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

بد

فنی

بد

کیفیت ساخت

بد

کابین و امکانات

نقاط قوت

قیمت مقرون به صرفه


مصرف کم


خدمات نسبتا مناسب


امکانات خوب به نسبت رقبا


نقاط ضعف

سیستم صوتی ضعیف


فضای بار کم


افت قیمت بالا