چانگان CS35 (مونتاژ)
Changan CS35-ir
قیمت روز صفر در بازار

CS35 (مونتاژ)، سال ۱۳۹۸

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانCS35 (مونتاژ) - ساخت ۱۳۹۸
۰۵/۰۸
۰۵/۰۹
۰۵/۱۰
۰۵/۱۱
۰۵/۱۲
۰۵/۱۳
۰۵/۱۴
امروز
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۰%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

قیمت مقرون به صرفه


مصرف کم


خدمات نسبتا مناسب


امکانات خوب به نسبت رقبا


نقاط ضعف

سیستم صوتی ضعیف


فضای بار کم


افت قیمت بالا