قیمت روز صفر در بازار

J4، سال ۱۳۹۸

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۳۹۹

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۱

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانJ4 - ساخت ۱۳۹۸
۱۱/۰۶
۱۱/۰۷
۱۱/۰۸
۱۱/۰۹
۱۱/۱۰
۱۱/۱۱
۱۱/۱۲
امروز
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۵%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

طراحی بروز به نسبت رقبا


اطاق و صندوق جادار


امکانات مناسب به نسبت رقبا


خدمات پس از فروش خوب


نقاط ضعف

افت کیفیت کلی


افت قیمت بالا


به صدا افتادن کابین