قیمت روز صفر در بازار

J4، سال ۱۳۹۸

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۳۹۹

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۰

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومانJ4 - ساخت ۱۳۹۸
۰۹/۰۶
۰۹/۰۷
۰۹/۰۸
۰۹/۰۹
۰۹/۱۰
۰۹/۱۱
۰۹/۱۲
امروز
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۵%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

طراحی بروز به نسبت رقبا


اطاق و صندوق جادار


امکانات مناسب به نسبت رقبا


خدمات پس از فروش خوب


نقاط ضعف

افت کیفیت کلی


افت قیمت بالا


به صدا افتادن کابین