قیمت روز صفر در بازار

J4، سال ۱۳۹۸

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۳۹۹

۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانJ4 - ساخت ۱۳۹۸
۰۲/۲۲
۰۲/۲۳
۰۲/۲۴
۰۲/۲۵
۰۲/۲۶
۰۲/۲۷
۰۲/۲۸
امروز
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۵%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

طراحی بروز به نسبت رقبا


اطاق و صندوق جادار


امکانات مناسب به نسبت رقبا


خدمات پس از فروش خوب


نقاط ضعف

افت کیفیت کلی


افت قیمت بالا


به صدا افتادن کابین