قیمت روز صفر در بازار

J4، سال ۱۳۹۸

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۳۹۹

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۰

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانJ4 - ساخت ۱۳۹۸
۰۵/۰۸
۰۵/۰۹
۰۵/۱۰
۰۵/۱۱
۰۵/۱۲
۰۵/۱۳
۰۵/۱۴
امروز
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۵%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

طراحی بروز به نسبت رقبا


اطاق و صندوق جادار


امکانات مناسب به نسبت رقبا


خدمات پس از فروش خوب


نقاط ضعف

افت کیفیت کلی


افت قیمت بالا


به صدا افتادن کابین