جک J4
JAC J4
قیمت روز صفر در بازار

J4، سال ۱۳۹۸

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۳۹۹

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانJ4 - ساخت ۱۳۹۸
۰۱/۱۹
۰۱/۲۰
۰۱/۲۱
۰۱/۲۲
۰۱/۲۳
۰۱/۲۴
۰۱/۲۵
امروز
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

بد

فنی

بد

کیفیت ساخت

بد

کابین و امکانات

نقاط قوت

طراحی بروز به نسبت رقبا


اطاق و صندوق جادار


امکانات مناسب به نسبت رقبا


خدمات پس از فروش خوب


نقاط ضعف

افت کیفیت کلی


افت قیمت بالا


به صدا افتادن کابین