قیمت روز صفر در بازار

J4، سال ۱۳۹۸

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۳۹۹

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۰

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان


J4، سال ۱۴۰۱

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانJ4 - ساخت ۱۳۹۸
۰۶/۳۰
۰۶/۳۱
۰۷/۰۱
۰۷/۰۲
۰۷/۰۳
۰۷/۰۴
۰۷/۰۵
امروز
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۳۵%

فنی

۳۵%

کیفیت ساخت

۳۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

طراحی بروز به نسبت رقبا


اطاق و صندوق جادار


امکانات مناسب به نسبت رقبا


خدمات پس از فروش خوب


نقاط ضعف

افت کیفیت کلی


افت قیمت بالا


به صدا افتادن کابین