ام‌جی 3
MG 3
نقد کارشناسی

بد

فنی

بد

کیفیت ساخت

بد

کابین و امکانات