ام‌جی 360 اتوماتیک توربو
MG 360 automatic-turbo
قیمت روز صفر در بازار

اتوماتیک توربو، سال ۱۳۹۸

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان360 اتوماتیک توربو - ساخت ۱۳۹۸
۰۶/۲۸
۰۶/۲۹
۰۶/۳۰
۰۶/۳۱
۰۷/۰۱
۰۷/۰۲
۰۷/۰۳
امروز
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۴۵%

فنی

۴۰%

کیفیت ساخت

۴۰%

کابین و امکانات

ام‌جی 360 اتوماتیک توربو
  1. قیمت روز صفر در بازار
  2. نقد کارشناسی

خدمات کارنامه برای این خودرو
درخواست کارشناسی خودرودرخواست فروش سفارشی