ام‌جی 360 اتوماتیک توربو
MG 360 automatic-turbo
قیمت روز صفر در بازار

اتوماتیک توربو، سال ۱۳۹۸

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان360 اتوماتیک توربو - ساخت ۱۳۹۸
۰۸/۱۶
۰۸/۲۳
۰۸/۳۰
۰۹/۰۷
۰۹/۱۴
۰۹/۲۱
۰۹/۲۸
۱۰/۰۵
۱۰/۱۲
۱۰/۱۹
۱۰/۲۶
۱۱/۰۳
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد کارشناسی

۴۵%

فنی

۴۰%

کیفیت ساخت

۴۰%

کابین و امکانات

ام‌جی 360 اتوماتیک توربو
  1. قیمت روز صفر در بازار
  2. نقد کارشناسی

خدمات کارنامه برای این خودرو
درخواست کارشناسی خودرودرخواست فروش سفارشی