کارشناسی خودرو پژو ۲۰۶

1 1,478

پژو ۲۰۶ یکی از محبوب‌ترین خودروهای موجود در بازار خودروی ایران است. از آنجا که این خودرو بخش قابل‌توجهی از بازار معاملات خودروهای داخلی را تشکیل داده است، در این مطلب به‌طور ویژه به بررسی وضعیت رنگ، بدنه و فنی خودرو پژو ۲۰۶ پرداخته‌ایم. این گزارش بر اساس کارشناسی‌های خودرو ۲۰۶ در کارنامه ایجاد شده است و روزانه به‌روزرسانی می‌شود. با مطالعه این گزارش تا حدودی با ایرادهای رایج ۲۰۶‌های دست‌دوم بازار آشنا می‌شوید. به یاد داشته باشید که این گزارش و گزارش‌های مشابه تنها برای افزایش اطلاعات خودتان مفیدند و هیچ‌گاه نمی‌توانند جای کارشناسی خودرو هنگام خرید و فروش را بگیرند؛ چرا که هر خودرو از لحظه‌ای که از کارخانه خارج می‌شود تا لحظه‌ای که برای چندمین‌بار فروخته می‌شود، شرایط منحصربه‌فردی را از سر می‌گذراند و مشکلات آن ممکن است به‌راحتی برای هر کسی قابل‌تشخیص نباشد. به همین خاطر توصیه می‌کنیم اگر قصد معامله پژو ۲۰۶ را دارید، حتما از متخصصان کمک بگیرید.

کارشناسی فنی (موتور، گیربکس) خودرو پژو ۲۰۶

کارشناسی فنی ۲۰۶ شامل موارد زیر می‌شود:

نمودار وضعیت سلامت فنی خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تفسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، موتور ۵ خودرو خراب است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گیربکس ۳ خودرو معیوب است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سیستم کامپیوتری ۵ خودرو خطای فنی دارد.

کارشناسی درب خودرو پژو ۲۰۶

کارشناسی درب‌های خودرو ۲۰۶ شامل موارد زیر می‌شود:

 • درب جلو (سمت راننده)
 • درب عقب (سمت راننده)
 • درب جلو (سمت سرنشین)
 • درب عقب (سمت سرنشین)
promotion banner

نمودار وضعیت سلامت فنی درب‌های خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تفسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ۷ خودرو دچار فرورفتگی در قسمت درب‌ها هستند.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ۷ خودرو در قسمت درب‌ها خط‌وخش دارند.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، درب‌های ۵ خودرو صافکاری (بدون رنگ) شده‌اند.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، درب‌های ۴ خودرو لیسه‌گیری شده‌اند.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، درب‌های ۲ خودرو رنگ شده‌اند.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، درب‌های ۸ خودرو دارای آبرنگ هستند.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، درب‌های ۴ خودرو رنگ‌سوخته شده‌اند.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، درب ۱ خودرو تعویضی است.

کارشناسی گلگیرهای خودرو پژو ۲۰۶

کارشناسی گلگیرهای خودرو ۲۰۶ شامل موارد زیر می‌شود:

 • گلگیر جلو (سمت راننده)
 • گلگیر عقب (سمت راننده)
 • گلگیر جلو (سمت سرنشین)
 • گلگیر عقب (سمت سرنشین)

نمودار وضعیت سلامت گلگیرهای خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تفسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۷ خودرو دارای فرورفتگی است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۷ خودرو دارای خط‌وخش است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۶ خودرو صافکاری (بدون رنگ) شده است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۵ خودرو لیسه‌گیری شده است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۳ خودرو رنگ شده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۷ خودرو دارای آبرنگ است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، گلگیرهای ۲ خودرو تعویضی است.

کارشناسی ستون‌های خودرو پژو ۲۰۶

کارشناسی ستون‌های خودرو ۲۰۶ شامل موارد زیر می‌شود:

 • ستون جلو (سمت راننده)
 • ستون وسط (سمت راننده)
 • ستون عقب (سمت راننده)
 • ستون عقب (سمت سرنشین)
 • ستون وسط (سمت سرنشین)
 • ستون جلو (سمت سرنشین)

نمودار وضعیت سلامت ستون های خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تغسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ستون‌های ۱ خودرو رنگ شده است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ستون‌های ۱ خودرو دارای خط‌وخش است.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ستون‌های ۱ خودرو دارای فرورفتگی است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ستون‌های ۷ خودرو دارای آبرنگ است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، ستون‌های ۶ خودرو لیسه‌گیری شده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، تنها ستون‌های ۲ خودرو دارای رنگ‌سوختگی است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، تنها ستون‌های ۱ خودرو صافکاری (بدون رنگ) شده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، تنها ستون‌های ۱ خودرو تعویضی است.

کارشناسی شاسی‌های خودرو پژو ۲۰۶

کارشناسی سر شاسی‌های پژو ۲۰۶ شامل موارد زیر می‌شود:

 • سر شاسی جلو (سمت راننده)
 • سر شاسی عقب (سمت راننده)
 • سر شاسی عقب (سمت سرنشین)
 • سر شاسی جلو (سمت سرنشین)

نمودار وضعیت سلامت شاسی‌های خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تفسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سرشاسی‌های ۱ خودرو آسیب دیده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سرشاسی‌های ۲ خودرو رنگ شده‌اند.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سرشاسی هیچ‌کدام تعویضی نیست!

کارشناسی سقف خودرو پژو ۲۰۶

 

نمودار وضعیت سلامت سقف خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تفسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۳ خودرو فرورفتگی دارد.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۳ خودرو خط‌وخش دارد.
 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۲ خودرو رنگ‌سوخته است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۳ خودرو صافکاری (بدون رنگ) شده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۲ خودرو لیسه‌گیری شده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۱ خودرو رنگ شده است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۱ خودرو دارای آبرنگ است.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سقف ۱ خودرو تعویضی بوده است.

کارشناسی سپر های خودرو پژو ۲۰۶

کارشناسی سپرهای خودرو ۲۰۶ شامل موارد زیر می‌شود:

 • سپر جلو
 • سپر عقب

نمودار وضعیت سلامت سپرهای خودروهای ۲۰۶ کارشناسی‌شده در کارنامه

تفسیر نمودار:

 • از هر ۱۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سپرهای ۷ خودرو خط‌وخش دارد.
 • از هر ۱۰۰ خودروی پژو ۲۰۶ دست‌دوم، سپرهای ۷ خودرو از نظر ظاهری سالم نیستند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
 1. اصل جنس
  اصل جنس می گوید

  آقا ۲۰۶ به فناست که

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.