تعرفه گمرکی خودروهای مونتاژی افزایش یافت؛ موج جدید گرانی چینی‌ها در راه است

0 1,156
تعرفه جدید قطعات خودروهای مونتاژی اعلام شد. بر اساس نرخ‌های جدید، سودهای بازرگانی برای خودروها به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی‌سازی بین ۱۳ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ البته برای سواری‌های با حجم کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی با میزان داخلی‌سازی ۵۰ درصد و بیشتر تعرفه‌ها تغییری نداشته و یا پنج درصد کمتر شده است.

به گزارش کارنامه، تعرفه جدید واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی‌سازی آن‌ها تعیین و اعلام شد. بر این اساس سود بازرگانی برای سواری‌های با حجم موتور کمتر از ١۵٠٠ سی‌سی (و عمق داخلی‌سازی کمتر از ٢٠ درصد، ٢٠ تا ۵٠ درصد و بالاتر از ۵٠ درصد) و خودروهای با حجم موتور ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ سی‌سی (با میزان داخلی‌سازی‌های  کمتر از ٢٠ درصد و ٢٠ تا ۵٠ درصد) بین ١٧ تا ٣۵ درصد جز در یک مورد، افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آنچه که مشخص شده، تنها سود بازرگانی برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ١۵٠٠ سی‌سی اما میزان داخلی‌سازی ۵٠ درصد و بیشتر همان یک درصد سابق باقی مانده و برای برخی خودروها حتی پنج درصد کاهش داشته و از شش درصد به یک درصد رسیده است.

در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، از ۲۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته است.

سود بازرگانی دولت از خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد تا پیش از این  ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه می‌شد که اکنون دولت سود بازرگانی این بخش را به ۲۸ درصد رسانده است.

در مورد خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر، سود بازرگانی دولت از یک و شش درصد به یک درصد تغییر کرده است.

در بخش خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با میزان داخلی‌سازی کمتر از ٢٠ درصد که سود بازرگانی ۱۶ درصد داشته به ۵١ رسیده و مشمول ٣۵ درصد افزایش تعرفه شده است. همچنین برای خودروهای این دسته با عمق داخلی‌سازی ۲۰ تا ۵۰ درصد هم سود بازرگانی از یک، شش و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.