قیمت روز ماشین سنگین

0 1,449

قیمت انواع کامیون و کامیونت

برند و مدل

قیمت کارخانه

قیمت بازار

آخرین به روز رسانی

اکتروس ۱۸۵۱

۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اسکانیا S500

۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو ۵۲۰

۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو ۴۸۰

۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

شکموتو ۵۲۰

۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

FH540

---

FH500

۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

داف ۴۸۰

۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

داف ۵۳۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کشنده پیلسان ۴۸۰

۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

باری دیما

۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کشنده دیما

۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کشنده KX 480

۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کشنده KX 520

۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

باری امپاور

۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کمپرسی امپاور

۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کشنده امپاور

۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

فورس ۱۲ تن

به زودی

۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰

دایون ۴۳۰ جدید

۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

فاو تک محور

۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

فاو جفت محور

۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

فاو ۴۶۰ دستی

۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

فوتون ۴۳۰

۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰

فوتون ۴۶۰

۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فوتون ۴۶۰ با ADR

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

کشنده آتامان

به زودی

۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آمیکو باری ۲۶۳۱

---

۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آمیکو کمپرسی ۲۶۳۱

۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آمیکو میکسر ۲۶۳۱

---

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بنز ۱۹۲۴ (باری)

۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

بنز ۱۹۲۴ (کمپرسی)

۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

بنز ۲۶۲۴ (باری)

۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بنز ۲۶۲۴ (کمپرسی)

۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیون دوو (۱۸ تن)

۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

کشنده دوو (۴۴ تن)

۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کشنده دافران

۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

باری دافران

---

۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

C&C کشنده

۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

C&C باری ۲۶ تن

به زودی

۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کشنده ویرا Y3

۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فردا دیزل تک محور

۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فردا دیزل جفت محور

۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

آرنا پلاس ۶ تن

۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کاما ۶ تن

۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کاما ۹ تن

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰

الوند ۸ تن

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

الوند ۶ تن

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دیما ۶ تن (بدون خواب)

۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دیما ۶ تن (خوابدار)

۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

دایون ۶ تن

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فورس ۶ تن (بدون خواب)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

فورس ۶ تن (خوابدار)

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

فورس ۸.۵ تن (خوابدار)

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

فورس ۱۲ تن (بدون کاربری)

---

۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰

فورس ۱۲ تن (با کاربری)

---

۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰

شیلر ۶ تن

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت ایسوزو (۶ تن)

---

کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن)

---

کامیونت ایسوزو (۸.۴ تن)

---

کامیونت جک (۶ تن)

۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت جک (۸.۵ تن)

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کامیونت جک (۹ تن)

۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای DH65

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای DH78

۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شاکمان ۶ تن Y9

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شاکمان ۵.۵ تن Y9

۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.