قیمت کارخانه‌ ای محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۲

6 604,806

جدیدترین لیست قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا اعلام شد. این قیمت‌ها نهایی و برای مصرف کننده بوده و برای حواله‌های و دعوتنامه‌های جدید اعمال خواهد شد:

قیمت کارخانه‌ ای محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۲

جدیدترین لیست قیمت اسفند ماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا اعلام شد:


قیمت کارخانه‌ ای محصولات سایپا – بهمن ۱۴۰۲

جدیدترین لیست قیمت بهمن ماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا اعلام شد.


قیمت کارخانه‌ ای محصولات سایپا – دی ۱۴۰۲

 


قیمت کارخانه‌ ای محصولات سایپا – آذر ۱۴۰۲

جدیدترین لیست قیمت آذر ماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا اعلام شد.


قیمت کارخانه‌ ای محصولات سایپا – آبان ۱۴۰۲

به گزارش کارنامه، تغییرات قیمت خودروهای سایپا در آبان‌ماه با مجوز شورای رقابت و به دلیل نصب تجهیزات مرتبط با استانداردهای ۸۵ گانه است.

قیمت جدید خودروهای سایپا آبان 1402 قیمت جدید محصولات سایپا آبان 1402


قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – شهریور ۱۴۰۲

جدیدترین لیست قیمت شهریورماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا اعلام شد.

نام محصول

قیمت (ریال)

ساینا S تیپ DA

۲,۴۸۷,۲۶۰,۰۰۰

ساینا S دوگانه

۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰

ساینا S اتوماتیک

۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰

​کوییک تیپ DA

۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰

کوییک R تیپ DA

۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰

کوییک R تیپ S

۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰

کوییک CVT R تیپ DA

۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰

شاهین G

۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰

وانت ۱۵۱ تیپ DA

۲,۳۵۹,۳۲۰,۰۰۰

وانت ۱۵۱ تیپ DA با لاینر

۲,۳۸۹,۳۲۰,۰۰۰

چانگان+CS35 تیپ۲

۱۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان+CS35 تیپ۳

۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نیسان تک آپشنال

 

۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نیسان دیزل آپشنال

۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پادرا پلاس تکسوز

۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پادرا پلاس دوگانه

۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 


قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – مرداد ۱۴۰۲

لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی ویژه مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت: 

نام محصول قیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک تیپ DA ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲ ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳ ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰
نیسان آپشنال ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت روز محصولات سایپا در بازار

شما میتوانید لیست قیمت روز محصولات ایران خودرو را بر اساس آخرین تغییرات بازار خودرو در صفحه قیمت خودرو کارنامه نیز مشاهده نمایید.

 

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – خرداد ۱۴۰۲

جدیدترین لیست قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی ویژه خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک تیپ DA ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲ ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳ ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰
نیسان آپشنال ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – خرداد ۱۴۰۲

لیست قیمت کارخانه‌ای محصولات شرکت سایپا با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی ویژه خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول قیمت قراردادهای با سود مشارکت قیمت قراردادهای بدون سود مشارکت
ساینا S تیپ DA ۲۴۸.۶۹۴.۰۰۰ ۲۱۷.۹۴۵.۰۰۰
ساینا S دوگانه ۲۸۳.۱۲۸.۰۰۰ ۲۶۱.۱۱۰.۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳۳۰.۹۳۲.۰۰۰ ۳۱۲.۶۰۱.۰۰۰
کوییک تیپ DA
تیپ DA: دیلایت و چراغ پوزیشن
۲۰۱.۱۸۰.۰۰۰ ۱۹۰.۶۷۷.۰۰۰
کوییک S ۲۶۸.۱۹۴.۰۰۰ ****
کوییک S تیپ DA
تیپ DA: دیلایت و اتولایت
۲۶۸.۸۰۸.۰۰۰ ۲۳۵.۹۸۷.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۲۷.۰۸۷.۰۰۰ ****
کوییک R تیپ DA
تیپ DA:دیلایت و چراغ پوزیشن با رینگ فولادی
۲۵۵.۹۹۹.۰۰۰ ۲۲۴.۶۷۳.۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA
تیپ DA: دی لایت و چراغ پوزیشن با رینگ اسپرت
۳۳۸.۴۸۴.۰۰۰ ****
شاهین G ۴۲۵.۱۶۶.۰۰۰ ****
وانت ۱۵۱ معمولی ۲۱۸.۰۲۹.۰۰۰ ****
وانت ۱۵۱ با لاینر ۲۲۱.۳۸۰.۰۰۰ ****
نیسان آپشنال ۴۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ****
نیسان آپشنال (هیدرولیک) ۴۴۶.۵۰۰.۰۰۰ ****
نیسان دوگانه آپشنال ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ****
نیسان دیزل ۵۵۶.۴۵۴.۰۰۰ ****

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – اردیبهشت ۱۴۰۲

لیست قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا با احتساب مالیات و بیمه و … ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اطلاع‌رسانی شد.

این قیمت‌ها در قالب دعوتنامه تسویه حساب برای مشتریانی که قبلا این محصولات را پیش‌خرید کرده بودند، صادر خواهد شد.

نام محصول قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده (تومان)
ساینا S تیپ DA
(اتولایت و چراغ پوزیشن)
۲۴۸.۶۹۴.۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۲۷۹.۹۵۱.۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳۲۱.۸۰۲.۰۰۰
کوییک S ۲۶۸.۱۹۴.۰۰۰
کوییک S تیپ DA
(اتولایت و چراغ پوزیشن)
۲۶۸.۸۰۸.۰۰۰
کوییک تیپ DA
(دیلایت و چراغ پوزیشن)
۲۰۱.۱۸۰.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۲۷.۰۸۷.۰۰۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA
(دی لایت و چراغ پوزیشن) با رینگ فولادی
۳۳۸.۴۸۴.۰۰۰
کوییک R تیپ DA
(دی لایت و چراغ پوزیشن) با رینگ فولادی
۲۵۵.۹۹۹.۰۰۰
شاهین ۴۲۵.۱۶۶.۰۰۰
سایپا ۱۵۱ (وانت پراید) ۲۱۸.۰۲۹.۰۰۰
* با لاینر: ۲۲۱.۳۸۰.۰۰۰
نیسان آپشنال هیدرولیک ۴۴۶.۵۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
نیسان دیزل ۵۵۶.۴۵۴.۰۰۰
آپشنال ۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰
آپشنال رادیال ۵۸۲.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – فروردین ۱۴۰۲

در فروردین ۱۴۰۱، گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را اعلام کرده است.

این لیست شامل خانواده محصولات تیبا، ساینا، کوییک، شاهین جی، وانت ۱۵۱، نیسان، پادرا پلاس و پیکاپ کارون است.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۷۵.۱۲۸.۰۰۰
کوییک اس ۱۹۰.۴۲۰.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۸۶.۵۱۷.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۹۹.۷۷۱.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۲۲۴.۷۷۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰(رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰(رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰●رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۱

گروه خودروسازی سایپا لیست جدید قیمت کارخانه ای محصولات خود را ویژه اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.

نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰ بدون تغییر
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ بدون تغییر
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰ بدون تغییر
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ بدون تغییر
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰ بدون تغییر
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰ بدون تغییر
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰ ۱۷۵.۱۲۸.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰ ۱۹۰.۴۲۰.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰ بدون تغییر
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰ ۲۸۶.۵۱۷.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰ بدون تغییر
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰ بدون تغییر
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰ بدون تغییر
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰ ۱۹۹.۷۷۱.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰ ۲۲۴.۷۷۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۰۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۰۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – بهمن ۱۴۰۱

لیست قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر منتشر شد.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق‌دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا – آذر ۱۴۰۱

 لیست قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق‌دار ۱۲۰.۱۰۷.۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲.۰۱۲.۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷.۱۱۷.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۱۴۲.۰۱۲.۰۰۰
ساینا ۱۲۴.۸۹۳.۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱.۹۸۰.۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹.۹۹۸.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴.۸۳۰.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸.۲۴۱.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸.۰۴۰.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸.۱۸۸.۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸.۱۱۴.۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴.۷۴۷.۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰.۶۴۵.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶.۶۴۴.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰
(رادیال ۵.۸۰۰.۰۰۰ ● هیدرولیک ۷.۵۰۰.۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹.۹۰۰.۰۰۰
(رادیال ۵.۸۰۰.۰۰۰ ● هیدرولیک ۷.۵۰۰.۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا دیزل – مهر ۱۴۰۱

لیست جدید قیمت کارخانه ای محصولات سایپا دیزل ویژه آبان ماه ۱۴۰۱ از سوی این شرکت اعلام شد.

نام محصول قیمت (تومان)
فوتون ۸.۵ تن ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۶ تن خوابدار ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۶ تن بدون خوااب ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده kx_ ۴x۲ ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

حتما بخوانید: شرایط فروش محصولات سایپا

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – مهر ۱۴۰۱

گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت کارخانه ای محصولات خود در مهرماه سال جاری را منتشر کرد.

لازم به ذکر است اگر نام برخی خودروها در لیست مذکور درج نشده به دلیل عدم تولید این محصولات در مهر ماه است.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰.۰۷۵.۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۹.۹۸۰.۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷.۰۸۵.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۱۴۱.۹۸۰.۰۰۰
ساینا ۱۲۴.۸۶۰.۰۰۰
ساینا پلاس ۱۴۱.۹۴۸.۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹.۹۶۶.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴.۷۹۸.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸.۲۰۹.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸.۰۷۰.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸.۱۵۵.۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸.۰۸۱.۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴.۷۱۵.۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰.۶۱۲.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶.۶۱۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۱۸.۱۳۵.۰۰۰
نیسان تک آپشنال رادیال ۳۲۳.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۳۵۹.۱۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال رادیال ۳۶۴.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۸۹.۶۳۵.۰۰۰
پادرا پلاس ۳۱۵.۱۳۵.۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۲۰.۱۳۵.۰۰۰

 

 

همچنین برای مشاهده قیمت روز خودرو می‌توانید بر روی این لینک (قیمت خودرو) کلیک کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
6 نظرات
 1. شهرام توسلی
  شهرام توسلی می گوید

  لیست قیمت چیه به چرا ساینا معمولی و تیبا ۲ که قیمتش مناسبه واسه اغلب ملت که بخور نمیر حقوق میگیرن هم بتونن بگیرن

 2. رضا
  رضا می گوید

  اینا خودشون مسخره کردن کویئک معمولی داخل لیست شون هست ولی نمیفرشون میدونی چرا چون میان دورنگش میکنن یا سپرشو عوض میکنن و بجایی کو/ئک ار یا اس با ۵۰ الی ۶۰ میلیون گران تر میفروشن به مردم واقعا شاه کارن اینا دمتون گرم

 3. محمد
  محمد می گوید

  وقتی این قیمتا رو میبینی به عمق حقارت و بدبختی و اسارت این مردم پی میبری واقعا ..

 4. سعید
  سعید می گوید

  قیمت خودرو کوییک s و کوییک rs به ترتیب ۲۸۳ و ۲۸۸ ملیون شده ، اصلاح کنید لطفا

 5. M.sh
  M.sh می گوید

  سلام اسفند ماه سال ۱۴۰۱پیش فروش ساینا اس دوگانه با سود مشارکت ۱۴درصد با موعد تحویل اذرماه ثبت نام کردیم و ۱۱۴۲۵۰۰۰۰ پرداخت کردیم بعد ۷,ماه دعوتنامه اومده میگه بیا ساینا تک گانه ببرید گفتیم باشه و الان با قیمت ۳۰۲میلیون به ما ساینا میدم و میگن بایستی ۱۸۸میلیون هم بایستی پرداخت کنید نه سود مشارکت به ما میدهن و نه مصوبه ۴۷۳رو اجرا میکنن لطفاً مسولیت و شورای رقابت به داد ما برسن به خدا این همه پول نداریم تو ۲۰روز ۴۸میلیون گرون کردن آخه ما از کجا بیاریم

 6. معصومه
  معصومه می گوید

  سلام قیمت ساینا اس استاندارد ۸۵ گانه کارخونش ۳۳۰ در بهمن ماه ۴۰۲ هستش. چرا انقدر قیمت پایین گذاشتید. هر کی ندونه فک میکنه چقدر شما به فکر مردمید اخه…

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.