قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – اسفند ۱۴۰۱

1 36,461

گروه خودروسازی سایپا لیست جدید قیمت کارخانه ای محصولات خود را ویژه اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.

نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰ بدون تغییر
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ بدون تغییر
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰ بدون تغییر
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ بدون تغییر
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰ بدون تغییر
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰ بدون تغییر
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰ ۱۷۵.۱۲۸.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰ ۱۹۰.۴۲۰.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰ بدون تغییر
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰ ۲۸۶.۵۱۷.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰ بدون تغییر
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰ بدون تغییر
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰ بدون تغییر
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰ ۱۹۹.۷۷۱.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰ ۲۲۴.۷۷۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ (رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۰۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰) ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰ (رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۰۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون تغییر

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – بهمن ۱۴۰۱

لیست قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر منتشر شد.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق‌دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا – آذر ۱۴۰۱

 لیست قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق‌دار ۱۲۰.۱۰۷.۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲.۰۱۲.۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷.۱۱۷.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۱۴۲.۰۱۲.۰۰۰
ساینا ۱۲۴.۸۹۳.۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱.۹۸۰.۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹.۹۹۸.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴.۸۳۰.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸.۲۴۱.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸.۰۴۰.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸.۱۸۸.۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸.۱۱۴.۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴.۷۴۷.۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰.۶۴۵.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶.۶۴۴.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰
(رادیال ۵.۸۰۰.۰۰۰ ● هیدرولیک ۷.۵۰۰.۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹.۹۰۰.۰۰۰
(رادیال ۵.۸۰۰.۰۰۰ ● هیدرولیک ۷.۵۰۰.۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا دیزل – مهر ۱۴۰۱

لیست جدید قیمت کارخانه ای محصولات سایپا دیزل ویژه آبان ماه ۱۴۰۱ از سوی این شرکت اعلام شد.

نام محصول قیمت (تومان)
فوتون ۸.۵ تن ۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۶ تن خوابدار ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۶ تن بدون خوااب ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده kx_ ۴x۲ ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

حتما بخوانید: شرایط فروش محصولات سایپا

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – مهر ۱۴۰۱

گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت کارخانه ای محصولات خود در مهرماه سال جاری را منتشر کرد.

لازم به ذکر است اگر نام برخی خودروها در لیست مذکور درج نشده به دلیل عدم تولید این محصولات در مهر ماه است.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰.۰۷۵.۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۹.۹۸۰.۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷.۰۸۵.۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۱۴۱.۹۸۰.۰۰۰
ساینا ۱۲۴.۸۶۰.۰۰۰
ساینا پلاس ۱۴۱.۹۴۸.۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹.۹۶۶.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴.۷۹۸.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸.۲۰۹.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸.۰۷۰.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸.۱۵۵.۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸.۰۸۱.۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴.۷۱۵.۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰.۶۱۲.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶.۶۱۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۱۸.۱۳۵.۰۰۰
نیسان تک آپشنال رادیال ۳۲۳.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۳۵۹.۱۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال رادیال ۳۶۴.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۸۹.۶۳۵.۰۰۰
پادرا پلاس ۳۱۵.۱۳۵.۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۲۰.۱۳۵.۰۰۰

شما همچنین می‌توانید لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو را نیز در این لینک مشاهده فرمایید.

همچنین برای مشاهده قیمت روز خودرو می‌توانید بر روی این لینک (قیمت خودرو) کلیک کنید.

فروش سریع خودروی شما راحت و بی‌دردسر

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. شهرام توسلی
    شهرام توسلی می گوید

    لیست قیمت چیه به چرا ساینا معمولی و تیبا ۲ که قیمتش مناسبه واسه اغلب ملت که بخور نمیر حقوق میگیرن هم بتونن بگیرن

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.