قیمت روغن موتور دنا

0 4,399

بهترین زمان تعویض روغن موتور دنا

بهترین زمان تعویض روغن موتور دنا هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر یا ۱ سال است (هرکدام زودتر فرا برسد).

خدمات تعویض روغن در محل

promotion banner

لیست بهترین روغن موتورها برای خودروهای دنا

تیپ روغن موتور مناسب قیمت (تومان)
EF7 توربو اتوماتیک فلومکس مدل SM حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۶۴۹,۰۰۰
EF7 توربو اتوماتیک لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
EF7 توربو اتوماتیک پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۵ لیتر (۵W-40) ۱,۱۵۰,۰۰۰
EF7 توربو اتوماتیک فوکس مدل titan SN حجم ۵ لیتر (۵W-40) ۱,۴۵۰,۰۰۰
EF7 توربو اتوماتیک پروتک ProTec مدل SN حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۱,۴۵۰,۰۰۰
EF7 توربو اتوماتیک بوش مدل لاکچری SN حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
EF7 توربو اتوماتیک لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۵ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
EF7 توربو بوش مدل لاکچری SN حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۸۴۹,۰۰۰
EF7 توربو فوکس مدل titan SN حجم ۵ لیتر (۵W-40) ۱,۴۵۰,۰۰۰
EF7 توربو لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۱,۰۹۹,۰۰۰
EF7 توربو لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۵ لیتر (۵W-40) ۸۹۹,۰۰۰
EF7 توربو فلومکس مدل SM حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۶۴۹,۰۰۰
EF7 توربو پروفیکار مدل Synth-Tech SN حجم ۵ لیتر (۵W-40) ۱,۱۵۰,۰۰۰
EF7 توربو پروتک ProTec مدل SN حجم ۵ لیتر (۵w-40) ۱,۴۵۰,۰۰۰
EF7 موتول مدل ۷۱۰۰ حجم ۱ لیتر (۱۰W-40) ۸۹۹,۰۰۰
EF7 لوبریفنت کانادا مدل SP حجم ۵ لیتر (۱۰W-40) ۹۹۰,۰۰۰
EF7 بوش مدل لاکچری SM حجم ۱ لیتر (۱۰w-40) ۱۸۵,۰۰۰
EF7 لیکومولی Super Leichtlauf SN حجم ۵ لیتر (۱۰w-40) ۶۹۹,۰۰۰
EF7 بوش مدل لاکچری SN حجم ۱ لیتر (۱۰w-40) ۱۹۹,۰۰۰
EF7 کاسترول مدل مگناتک SN حجم ۱ لیتر (۱۰w-40) ۲۱۰,۰۰۰
EF7 پروفیکار مدل Ultra Performance SM حجم ۵ لیتر (۱۰W-40) ۷۸۵,۰۰۰
EF7 مگلوب کلسی تک مدل SN حجم ۵ لیتر (۱۰w-40) ۸۴۹,۰۰۰
EF7 پروفیکار مدل Evolution XT SN حجم ۵ لیتر (۱۰W-40) ۸۸۰,۰۰۰
EF7 فوکس مدل titan SN حجم ۵ لیتر (۱۰W-40) ۸۸۰,۰۰۰
EF7 وینتون مدل SN PLUS حجم ۱ لیتر (۱۰w-40) ۲۵۵,۰۰۰
EF7 موتول مدل ۵۱۰۰ حجم ۱ لیتر (۱۰W-40) ۷۹۹,۰۰۰
EF7 لوبریفنت کانادا مدل SN حجم ۵ لیتر (۱۰W-40) ۷۴۹,۰۰۰
EF7 بوش مدل لاکچری SM حجم ۵ لیتر (۱۰w-40) ۷۲۹,۰۰۰
EF7 بوش مدل لاکچری SN حجم ۵ لیتر (۱۰w-40) ۷۴۹,۰۰۰
آخرین به روز رسانی در
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.