در برخی از تصادفات که خسارت زیادی به طرفین وارد نمی‌شود، تشخیص مقصر حادثه کار ساده‌ای است و رانندگان بدون کشیدن کروکی تصادف و حضور افسر با یکدیگر به توافق می‌‌رسند. اما گاهی‌اوقات به این سادگی‌ها نمی‌توان مقصر اصلی حادثه را شناسایی کرد و حتما باید صبر کرد تا پلیس راهور در محل وقوع تصادف حضور یابد.…
ادامه مطلب ...